1 2 3 4
งานออกแบบ >> อพาร์ทเม้นต์

AP01

อพาร์ทเม้นท์ 7 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย 3000 ตร.ม.
จำนวนห้อง
ที่ดิน

AP02

อาคารพักอาศัยรวม 5 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย 1,996 ตารางเมตร
จำนวนห้อง 74 ห้อง
ที่ดิน 260 ตารางวา

AP03

อพาร์ทเม้นท์ 4 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย 1500 ตารางเมตร
จำนวนห้อง 56 ห้อง
ที่ดิน 200 ตร.ว.

AP04

อาคารพักอาศัยรวม 5 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย 1,998 ตารางเมตร/หลัง
จำนวนห้อง - ห้อง
ที่ดิน 400 ตารางวา

AP05

อาคารพักอาศัยรวม 5 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย 1,995 ตารางเมตร
จำนวนห้อง 64 ห้อง
ที่ดิน 200 ตร.ว.

AP06

อาคารพักอาศัยรวม 8 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย 3,100 ตร.ม.
จำนวนห้อง 77 ห้อง
ที่ดิน 450 ตร.ว.

AP07

อพาร์ทเม้นท์ 5 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย 1500 ตารางเมตร
จำนวนห้อง 40 ห้อง
ที่ดิน 107 ตารางวา

AP08

อาคารพักอาศัยรวม 5 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย
จำนวนห้อง
ที่ดิน

AP09

อาคารพักอาศัยรวม 5 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย 1,541 ตารางเมตร
จำนวนห้อง 39 ห้อง (ชั้นล่างจอดรถ)
ที่ดิน 106 ตารางวา

AP10

อพาร์ทเม้นท์ 5 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย 1200 ตารางเมตร
จำนวนห้อง 40 ห้อง
ที่ดิน 150 ตร.ว.

AP11

อาคารพักอาศัยรวม 5 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย
จำนวนห้อง
ที่ดิน

AP12

อาคารพักอาศัยรวม 5 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย
จำนวนห้อง
ที่ดิน
   1 2 3