1 2 3 4
งานออกแบบ
AP02 อาคารพักอาศัยรวม 5 ชั้น
ภาพทัศนียภาพภายนอกอาคาร/รายละเอียดโครงการ
รายละเอียดโครงการ
ประเภทอาคาร : อาคารพักอาศัยรวม 5 ชั้น
ขนาดที่ดิน : 260 ตารางวา
ขนาดพื้นที่ใช้สอยอาคาร : 1,996 ตารางเมตร
ขนาดห้องพัก : 22 ตารางเมตร
จำนวนห้อง : 74 ห้อง
การจัดรูปแบบแปลนอาคาร/ห้องพัก

AP03