1 2 3 4
งานออกแบบ
AP03 อาคารพักอาศัยรวม 5 ชั้น
ภาพทัศนียภาพภายนอกอาคาร/รายละเอียดโครงการ
รายละเอียดโครงการ
ประเภทอาคาร : อาคารพักอาศัยรวม 5 ชั้น
ขนาดที่ดิน : 200 ตารางวา
ขนาดพื้นที่ใช้สอยอาคาร : 1,900 ตารางเมตร
ขนาดห้องพัก : 21-23 ตารางเมตร
จำนวนห้อง : 42 ห้อง (ชั้นล่างจอดรถ)
การจัดรูปแบบแปลนอาคาร/ห้องพัก

AP01

AP01