1 2 3 4
งานออกแบบ
AP05 อาคารพักอาศัยรวม 5 ชั้น
ภาพทัศนียภาพภายนอกอาคาร/รายละเอียดโครงการ
รายละเอียดโครงการ
ประเภทอาคาร : อาคารพักอาศัยรวม 5 ชั้น
ขนาดที่ดิน : 200 ตร.ว.
ขนาดพื้นที่ใช้สอยอาคาร : 1,995 ตารางเมตร
ขนาดห้องพัก : 22-40 ตารางเมตร
จำนวนห้อง : 64 ห้อง
การจัดรูปแบบแปลนอาคาร/ห้องพัก

AP05

AP05