1 2 3 4
งานออกแบบ
AP01 อพาร์ทเม้นท์ 7 ชั้น
ภาพทัศนียภาพภายนอกอาคาร/รายละเอียดโครงการ
รายละเอียดโครงการ
ประเภทอาคาร : อพาร์ทเม้นท์ 7 ชั้น
ขนาดที่ดิน :
ขนาดพื้นที่ใช้สอยอาคาร : 3000 ตร.ม.
ขนาดห้องพัก :
จำนวนห้อง :
การจัดรูปแบบแปลนอาคาร/ห้องพัก

AP01

AP01